Viesmīlības skolas

vudd

Lai viesi būtu apmierināti, ir nepieciešams saprast un veiksmīgi izpildīt to vēlmes iespēju robežās, tāpēc kursos sniegsim zināšanas par komunikāciju, viesu uzņemšanu un apkalpošanu.

1. Viesu uzņemšana viesnīcās un viesu namos (1 diena)

Viesu sagaidīšana • Kā sadzirdēt savu viesi • Komunikācijas pamatprincipi • Vadlīnijas ikdienas saskarē • Problēmsituāciju risināšana • Saskarsmes etiķete

2. Komunikācijas pamati labākai viesnīcas viesu apkalpošanai (1 diena)

Sagatavošanās darbam ar viesi un pozitīvā klimata radīšana • Klientu tipoloģija • Verbālā komunikācija • Problēmsituāciju risināšana • Emocionālā pašregulācija

3. Konflikti un to risināšana viesnīcas ikdienas darbā (2 dienas)

Ietekmes un pārliecināšanas spēju loma sarunās un konfliktu risināšanā • Kā definēt un apspriest sarežģītus jautājumus • Klausīšanās loma problēmas risinājumam • Konflikta būtība – kas ir konflikts un kāpēc tam jāpievērš tik liela nozīme • Konfliktu veidi un stadijas

4. Stresa menedžments (1 diena)

Kas ir stress • Stresa cēloņi • Stresa pārvarēšanas metodes • Atgriezeniskās saites nozīme stresa novēršanā • Stresa psiholoģiskie un fizioloģiskie aspekti • 7 līmeņi stresa mazināšanai

5. Komunikācija un tās loma viesnīcas veiksmīgā darbībā (2 dienas)

Takta sajūta komunikācijā • Komunikācijas prasmes un pamati • Komunikācija ar “grūto” klientu • Empātija • Māksla klausīties un dzirdēt • Pašpārliecinātības nozīme komunikācijā • Dusmu menedžments • Teambuilding - taktikas

6. Komandas veidošanas treniņš (1 diena)

Kā veicināt darbu komandā • Izpratne par katra dalībnieka lomu komandā • Kā attīstīt sadarbību un veicināt komunikāciju komandā • Praktiskie uzdevumi – situāciju analīze un diskusijas • Individuālā atbildība par komandas rezultātu

7. Pārdošanas prasmes un efektivitāte viesnīcas veiksmīgā darbībā (2 dienas)

Kā uzlabot pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas prasmes • Izpratne par darbībām ar pievienoto vērtību • Praktiski uzdevumi pārdošanas prasmju attīstībai • Situāciju analīze, spēles, diskusijas • Darbs ar viesu iebildumiem un risinājumu piedāvāšanas tehnikas