Viesmīlības skolas

viesmīļi

Viesmīlim jāprot ne tikai pareizi klāt galdu, bet arī jāpārzina apkalpošanas manieres, labi orientējoties pasniegtajos ēdienus un dzērienus. Kursi palīdzēs labāk saprast, interpretēt un apmierināt klienta vēlmes. Iegūsiet arī zināšanas par veiksmīgu sadarbošanos komandā un par higiēnas pamatprincipiem restorānā.

1. Pārdošana restorānā (1 diena)

Kas ir pārdošana un pārdošanas pamatprincipi • Klienta atklāto un slēpto vēlmju aktualizēšana ceļā uz labākiem pārdošanas rezultātiem • Būtiskākās kļūdas pārdošanā • Kā pārdot ideju, nevis produktu • Izcilas pārdošanas prasmes • Darbs ar iebildumiem

2. Viesmīlības un apkalpošanas pamatprincipi restorānā (2 dienas)

Galda noformējums • Viesu apkalpošanas standarti • Vadlīnijas ikdienas saskarē un lēmumu pieņemšanā • Darbinieka loma uzņēmuma tēla veidošanā • Komunikācija ar viesiem • Pārdošanas prasmes un to nozīme apkalpošanā

3. Komunikācijas pamati labākai restorāna viesu apkalpošanai (1 diena)

Sagatavošanās darbam ar viesi un pozitīva klimata radīšana • Klientu tipoloģija • Verbālā komunikācija • Problēmsituāciju risināšana • Galda noformējums

4. Pieczvaigžņu līmeņa klientu apkalpošana restorānā (1 diena)

Ko sagaida VIP viesi • Kā komunicēt ar VIP viesi • Klientu tipoloģija • Problēmsituāciju risināšana • VIP viesu apkalpošanas standarti

5. Konflikti un to risināšana restorāna ikdienas darbā (2 dienas)

Ietekmes un pārliecināšanas spēju loma sarunās un konfliktu risināšanā • Kā definēt un apspriest sarežģītus jautājumus • Klausīšanās loma problēmas risinājumam • Konflikta būtība – kas ir konflikts un kāpēc tam jāpievērš tik liela nozīme • Konfliktu veidi un stadijas

6. Stresa menedžments viesmīlībā (1 diena)

Kas ir stress? • Stresa cēloņi • Stresa pārvarēšanas metodes • Atgriezeniskās saites nozīme stresa novēršanā • Stresa psiholoģiskie un fizioloģiskie aspekti • 7 līmeņi stresa mazināšanai

7. Pārdošanas pamati restorānā (2 dienas)

Gudras pārdošanas principi • Saiknes radīšana ar viesi • Pārdošanas traucēkļi un to pārvarēšana • Uz rezultātu vērsta darbība • Aktīvā klausīšanās • Kā virzīt viesi uz lēmuma pieņemšanu • Savu darbību un rezultātu analīze, turpmāko darbību plānošana

8. Galda kultūra (1 diena)

Galda noformējums • Uzvedība pie galda • Etiķetes normas un prasības • Galda kultūras nozīme tēla veidošanā

9. Komunikācija un tās loma viesmīlībā (2 dienas)

Takta sajūta komunikācijā • Komunikācijas prasmes un pamati • Komunikācija ar “grūto” klientu • Empātija • Māksla klausīties un dzirdēt • Pašpārliecinātības nozīme komunikācijā • Dusmu menedžments • Teambuilding - taktikas

10. Ievadlekcija par vīniem (1 diena)

Vēsture • Pudeles, korķi • Ģeogrāfija • Kaitēkļi un slimības • Terroir • Mucas

11. Vīni, to veidi un pasniegšana (2 dienas)

Vīna pasniegšanas un degustācijas pamatprincipi • Baltvīni, to ražošana, populārākās vīnogas • Sarkanvīni, to ražošana, populārākās vīnogas • Dzirkstošie vīni un šampanietis • Stiprinātie vīni + Desertvīni

12. Vīna un ēdiena saderība (1 diena)

Vīna un ēdiena saderības pamatprincipi • Populārākās vīnogas un klasiskā saderība ar tām • Eksperimenti vīna un ēdiena saderībā • Praktiskā nodarbība

13. Moderna restorāna vīna karte (2 dienas)

Tendences • Izpratne par vīnu • Daudzveidība • Cenu amplitūda • Pārsteiguma moments vīna kartē

14. Francijas vīni (2 dienas)

Bordeaux • Burgundija • Elzasa • Ronas ieleja • Luāra • Languedoc • Roussillon • Jura

15. Vācijas vīni (2 dienas)

Mozele • Reingava • Pfalca • Reinhesene • Ahr

16. Spānijas un Portugāles vīni (2 dienas)

Rioja • Ribera del Duero • Rueda • Penedesa • Heresa apgabals

17. Itālijas vīni (2 dienas)

Pjemonta • Veneto • Friuli • Toskāna • Dienviditālija

18. Vidusjūras, Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu vīni (2 dienas)

Ungārija • Čehija • Gruzija • Slovākija • Slovēnija • Grieķija • Kipra

19. Austrālijas un Jaunzēlandes vīni (2 dienas)

Viktorija • Rietumaustrālija • New South Wales • Dienvidaustrālija • Dienvidjaunzēlande • Ziemeļjaunzēlande

20. ASV un Kanādas vīni (2 dienas)

Kalifornija • Ņujorka • Oregona • Vašingtona

21. Dienvidamerikas vīni (2 dienas)

Čīle • Argentīna • Brazīlija • Urugvaja

22. Destilāti, to vēsture un pasniegšana (2 dienas)

Destilātu vēsture • Destilācijas process • Izejvielas • Ģeogrāfija • Tradīcijas • Pasniegšana

23. Klasiskie kokteiļi (2 dienas)

Vēsture • Pagatavošana • Pasniegšana

24. Modernie kokteiļi (2 dienas)

Vēsture • Pagatavošana • Pasniegšana

25. Komandas veidošanas treniņš (1 diena)

Kā veicināt darbu komandā • Izpratne par katra dalībnieka lomu komandā • Kā attīstīt sadarbību un veicināt komunikāciju komandā • Praktiskie uzdevumi – situāciju analīze un diskusijas • Individuālā atbildība par komandas rezultātu

26. Tējas pagatavošanas māksla (1 diena)

Tēju veidi, atšķirības starp tiem • Tējas izcelsme un vēsture • Tējas degustācija • Tējas pagatavošana atbilstoši tējas veidam

27. Pārdošanas prasmes un efektivitāte viesmīlībā (2 dienas)

Kā uzlabot pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas prasmes • Izpratne par darbībām ar pievienoto vērtību • Praktiski uzdevumi pārdošanas prasmju attīstībai • Situāciju analīze, spēles, diskusijas • Darbs ar viesu iebildumiem un risinājumu piedāvāšanas tehnikas

28. Kafijas pagatavošanas māksla  (1 diena)

Kafijas veidi, atšķirības starp tiem • Kafijas izcelsme un vēsture • Kafijas degustācija • Kafijas pagatavošana • Baristas amats, tā nozīme un “knifi”

29. Higiēnas pamatprincipi restorānā (1 diena)

Minimālās higiēnas prasības • Labas higiēnas prakse • Nerakstītie likumi • Higiēnas nozīme restorāna darbībā