Viesmīlības skolas

pavāri

Sniegsim jums iespēju uzzināt visu par jaunākajām ēdienu tendencēm un gatavošanas tehnikām, kā arī uzlabosim un papildināsim jūsu zināšanas par ēdiena un vīna saderību.

1. Konflikti un to risināšana restorāna ikdienas darbā (2 dienas)

Ietekmes un pārliecināšanas spēju loma sarunās un konfliktu risināšanā • Kā definēt un apspriest sarežģītus jautājumus • Klausīšanās loma problēmas risinājumam • Konflikta būtība – kas ir konflikts un kāpēc tam jāpievērš tik liela nozīme • Konfliktu veidi un stadijas

2. Stresa menedžments viesmīlībā (1 diena)

Kas ir stress • Stresa cēloņi • Stresa pārvarēšanas metodes • Atgriezeniskās saites nozīme stresa novēršanā • Stresa psiholoģiskie un fizioloģiskie aspekti • 7 līmeņi stresa mazināšanai

3. Vīna un ēdiena saderība (1 diena)

Vīna un ēdiena saderības pamatprincipi • Populārākās vīnogas un ēdiena saderība ar tām • Eksperimenti vīna un ēdiena saderībā • Praktiskā nodarbība

4. Komandas veidošanas treniņš (1 diena)

Kā veicināt darbu komandā • Izpratne par katra dalībnieka lomu komandā • Kā attīstīt sadarbību un veicināt komunikāciju komandā • Praktiskie uzdevumi – situāciju analīze un diskusijas • Individuālā atbildība par komandas rezultātu

5. Higiēnas pamatprincipi restorānā (1 diena)

Minimālās higiēnas prasības • Labas higiēnas prakse • Nerakstītie likumi • Higiēnas nozīme restorāna darbībā

6. Moderna restorāna ēdienkarte (1 diena)

Tendences • Izpratne par ēdienu • Daudzveidība • Cenu amplitūda • Pārsteiguma moments ēdienkartē

7. Moderna restorāna ēdienkarte (5 dienas)

Pagatavošana, pasniegšana, pamatprincipi: • Uzkodas, salāti • Zupas • Gaļas ēdieni • Zivju ēdieni • Deserti